Thứ Năm , Tháng Sáu 13 2024

Thái Lan công bố Bản dữ liệu trọng yếu trong vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm tôn lạnh nhập khẩu từ Việt Nam!

Ngày 23 tháng 9 năm 2016, Cục Quản lý cạnh tranh (QLCT) nhận được thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan về việc ngày 20 tháng 9 năm 2016 Cục Ngoại thương (DFT) thuộc Bộ Thương mại Thái Lan đã thông báo gửi Bản dữ liệu trọng yếu (Bằng tiếng Thái Lan) kết luận điều tra trong khuôn khổ vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm tôn lạnh (Certain Hot dip plated or coated with aluminum zinc alloy of cold rolled steel) nhập khẩu từ Việt Nam.

Tôn Lạnh

Một số thông tin về vụ việc:

– Ngày khởi xướng điều tra: 11 tháng 9 năm 2015

– Sản phẩm bị điều tra: Tôn lạnh có mã HS: 7210.61.11.011 7210.61.11.012     7210.61.11.013 7210.61.11.014 7210.61.11.021 7210.61.11.022 7210.61.11.023

7210.61.11.024 7210.61.11.031 7210.61.11.032 7210.61.11.033 7210.61.11.034 7210.61.11.090 7210.61.91.031 7210.61.91.032 7210.61.91.033 7210.61.91.034 7210.61.91.090 7225.99.90.090 7212.50.21.000 7212.50.22.000 7212.50.29.000 7226.99.19.090 và 7226.99.99.090

Trong bản dữ liệu trọng yếu, mức thuế dự kiến có thể áp dụng đối với các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam từ 7,94% – 40,49%.

DFT thông báo sẽ tạo cơ hội cho các bên liên quan gửi bản đệ trình nêu các ý kiến, lập luận dưới dạng văn bản tới DFT không muộn hơn 16.30 ngày 06 tháng 10 năm 2016 (giờ Bangkok).

Mặt khác, DFT cũng thông báo sẽ tổ chức phiên điều trần lúc 13.30 ngày 12 tháng 10 năm 2016 tại Tầng 16 – Phòng họp số 1601 Cục Ngoại Thương (DFT) nếu các bên liên quan có yêu cầu bằng văn bản và gửi tới DFT không muộn hơn 16.30 ngày 06 tháng 10 năm 2016 (giờ Bangkok). Văn bản yêu cầu cũng cần bao gồm tên của người tham gia (chỉ được tối đa 3 người) và chỉ những người đã đăng ký mới có thể tham gia phiên điều trần này.

Để biết thêm thông tin chi tiết về Bản dữ liệu trọng yếu (bằng tiếng Thái Lan), xin liên hệ:

Phòng xử lý các vụ việc phòng vệ thương mại của nước ngoài – Cục Quản lý cạnh tranh

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hà Nội

Điện thoại: (04) 222 05012 (anh Hoàng Anh)

Fax: (04) 222 05003

Tin Tức Xây Dựng | Tin Tức Sắt Thép

Bài viết khác

DOANH NGHIỆP NGÀNH THÉP XÂY DỰNG CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG ĐẠI DỊCH COVID-19

NỘI DUNG CHÍNHNgày 23 tháng 9 năm 2016, Cục Quản lý cạnh tranh (QLCT) nhận …