Thứ Bảy , Tháng Chín 23 2023

Nhu cầu thép phế ở các nước ASEAN

Nhu cầu thép phế ở các nước ASEAN trong năm 2015 giảm 9% so với cùng kỳ đạt 18,4 triệu tấn. Nguồn cung trong nước tăng 9% so với cùng kỳ đạt 14,5 triệu tấn. Nhập khẩu giảm đáng kể, giảm 3,1 triệu tấn đạt 5,7 triệu tấn. Xuất khẩu giảm nhẹ khoảng 2,8% đạt 1,8 triệu tấn.

Thép Phế

Nhu cầu thép phế ở Indonesia tăng 11,6% đạt gần 5 triệu tấn trong năm 2015. Nguồn cung trong nước tăng đáng kể, hơn gấp đôi lên gần 4 triệu tấn. Indonesia là nước nhập khẩu ròng nhưng khối lượng nhập khẩu giảm mạnh, từ 3 triệu tấn xuống 1 triệu tấn trong năm 2015. Các nguồn chính là Singapore, Australia, Nhật Bản và Brazil. Xuất khẩu là rất nhỏ, khoảng 51.558 tấn.
Nhu cầu thép phế của Malaysia giảm 3% so với cùng kỳ đạt 2,9 triệu tấn. Malaysia khá tự túc về cung phế liệu trong nước. Tuy nhiên, khối lượng giảm đáng kể 16% so với cùng kỳ còn 2,5 triệu tấn. Nhập khẩu giảm một nửa còn 440.383 tấn. Các nguồn chính là Australia, Mỹ và Singapore. Xuất khẩu cũng giảm mạnh, b 11% so với cùng kỳ, đạt 47.024 tấn.
Nhu cầu thép phế của Philippines không đáng kể và khối lượng vẫn ổn định so với năm trước. Điều này là do có rất ít sự thay đổi trong sản xuất bán thành phẩm ở nước này. Nhu cầu thép phế giảm 14,6% so với cùng kỳ đạt 1,18 triệu tấn. Philippines là nước xuất khẩu ròng thép phế và là nguồn chính cung cấp phế liệu cho ngành công nghiệp thép ở nhiều quốc gia ASEAN. Nhập khẩu là rất nhỏ và khối lượng giảm một nửa còn 11.486 tấn. Xuất khẩu vẫn ổn định ở mức khoảng 400.000 tấn. Nguồn cung trong nước giảm 10,6% so với cùng kỳ đạt 1,56 triệu tấn trong năm 2015.
Ngoài Philippines, Singapore cũng là một nước xuất khẩu ròng phế liệu và là một trong những nguồn chính cung cấp phế liệu cho nhiều quốc gia ASEAN. Nhu cầu trong nước vẫn ở mức khoảng 600.000 -700.000 tấn. Nhu cầu phế liệu năm 2015 giảm 11% so với cùng kỳ đạt 566.708 tấn, theo sau sự suy giảm trong sản xuất phôi thép trong nước. Nguồn cung trong nước sụt giảm tới 4,5% so với cùng kỳ đạt 1,36 triệu tấn. Nhập khẩu giảm một nửa còn 45.548 tấn. Xuất khẩu giảm 7,3% so với cùng đạt 843.668 tấn. Các điểm đến chính là Ấn Độ, Indonesia, Malaysia và Việt Nam.

Thái Lan là quốc gia tiêu thụ phế liệu lớn thứ hai trong khu vực. Tổng nhu cầu 3,9 triệu tấn trong năm 2015, giảm 9,3% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn cung trong nước tăng nhẹ, tăng 1,3% so với cùng kỳ đạt 3,4 triệu tấn. Nhập khẩu giảm đáng kể, 31% so với cùng kỳ, tức là 434.000 tấn đạt 949.340 tấn trong năm 2015. Các nguồn chính là Mỹ, Úc, Philippines, Hàn Quốc và Nhật Bản. Khối lượng xuất khẩu trong năm 2015 khá lớn, với 397.457 tấn, tăng trung bình 3,6% so với cùng kỳ. Thái Lan xuất khẩu phế liệu cho các nước khác nhau và các điểm đến chính là Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và Lào.
Tiêu thụ phế liệu của Việt Nam giảm 13% so với cùng kỳ đạt 4,9 triệu tấn trong năm 2015. Việt Nam dựa nhiều vào nhập khẩu phế liệu. Nguồn cung trong nước phế liệu là không đủ. Khối lượng trong năm 2015 giảm đáng kể, 27% so với cùng kỳ đạt 1,7 triệu tấn. Nhập khẩu đạt 3,2 triệu tấn, giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ trong năm 2015. Các nguồn chính là Nhật Bản, Mỹ, Úc, Singapore và Hàn Quốc.

(Seaisi 6/10/2016)

Bài viết khác

Xuất khẩu thép vào thị trường EU: Đòi hỏi cao nhất là chất lượng

NỘI DUNG CHÍNHNhu cầu thép phế ở các nước ASEAN trong năm 2015 giảm 9% …