Thứ Sáu , Tháng Sáu 21 2024

Từ khóa: thép phế

Nhu cầu thép phế ở các nước ASEAN

Nhu cầu thép phế ở các nước ASEAN trong năm 2015 giảm 9% so với cùng kỳ đạt 18,4 triệu tấn. Nguồn cung trong nước tăng 9% so với cùng kỳ đạt 14,5 triệu tấn. Nhập khẩu giảm đáng kể, giảm 3,1 triệu tấn đạt 5,7 triệu tấn. Xuất khẩu …

Xem Thêm »