Thứ Sáu , Tháng Sáu 21 2024

Giá sắt thép xây dựng hôm nay – Giá sắt thép xây dựng mới nhất 2022

Giá sắt thép xây dựng, giá thép xây dựng hôm nay được Chúng tôi – Nhà phân phối sắt thép xây dựng Cấp 1 Hùng Phát là nhà Cung Cấp Chính Thức của các Đơn vị sản xuất thép xây dựng hàng đầu Việt Nam như: thép xây dựng Hoà Phát, thép xây dựng Pomina, thép xây dựng Việt Nhật, thép xây dựng Việt Úc, thép xây dựng Việt Mỹ, thép Việt Đức, thép Việt Ý, thép xây dựng Trung Quốc… đủ tất cả các phi, sắt xây dựng cắt theo yêu cầu quy cách.

Công ty chúng tôi xin gửi bảng báo giá sắt thép xây dựng tháng 12/2022 mới nhất từ nhà máy để Quý Khách hàng tham khảo:

giá sắt thép xây dựng hôm nay

 彡 Tổng hợp bảng giá sắt thép xây dựng hôm nay – Báo giá sắt xây dựng mới nhất

Giá Thép Miền Nam Hôm Nay – Giá Sắt Thép Xây Dựng Miền Nam Cập Nhật

giá thép miền nam

Chủng loại thép xây dựng ĐVT Số cây/ bó Giá Thép Miền Nam
Thép cuộn Miền Nam Ø 6 kg 10.940
Thép cuộn Miền Nam Ø 8 kg 10.890
Thép Miền Nam Ø 10 11.7 mét 350 84.100
Thép Miền Nam Ø 12 11.7 mét 250 132.700
Thép Miền Nam Ø 14 11.7 mét 180 183.00
Thép Miền Nam Ø 16 11.7 mét 140 237.900
Thép Miền Nam Ø 18 11.7 mét 110 298.00
Thép Miền Nam Ø 20 11.7 mét 90 368.700
Thép Miền Nam Ø 22 11.7 mét 70 446.000
Thép Miền Nam Ø 25 11.7 mét 58 581.600
Thép Miền Nam Ø 28 11.7 mét 45 Gọi: 0934 862 292
Thép Miền Nam Ø 32 11.7 mét 35 Gọi: 0934 862 292

Giá Thép Pomina Hôm Nay – Báo Giá Sắt Thép Xây Dựng Pomina

giá sắt thép pomina hôm nay

Chủng loại thép xây dựng ĐVT Số cây/ bó SD295/CB300
CB400
Thép cuộn Pomina Ø 6 kg   12.940 12.940
Thép cuộn Pomina Ø 8 kg   12.990 12.990
Thép Pomina Ø 10 11.7 mét 230 86.100 88.100
Thép Pomina Ø 12 11.7 mét 200 134.700 136.700
Thép Pomina Ø 14 11.7 mét 140 185.00 187.00
Thép Pomina Ø 16 11.7 mét 120 239.900 241.900
Thép Pomina Ø 18 11.7 mét 100 300.00 302.00
Thép Pomina Ø 20 11.7 mét 80 370.700 372.700
Thép Pomina Ø 22 11.7 mét 60 448.000 450.000
Thép Pomina Ø 25 11.7 mét 50 583.600 585.600
Thép Pomina Ø 28 11.7 mét 40 Gọi: 0934 862 292 Gọi: 0934 862 292
Thép Pomina Ø 32 11.7 mét 30 Gọi: 0934 862 292 Gọi: 0934 862 292

 

Giá Thép Việt Nhật Hôm Nay – Giá Sắt Thép Xây Dựng Việt Nhật Mới Nhất

giá thép xây dựng việt nhật

Chủng loại thép xây dựng ĐVT Số cây/ bó Việt Nhât CB3 Việt Nhật CB4
Thép cuộn Việt Nhật Ø 6 kg   14.420 14.420
Thép cuộn Việt Nhật Ø 8 kg   14.420 14.420
Thép Việt Nhật Ø 10 11.7 mét 300 75.100 75.300
Thép Việt Nhật Ø 12 11.7 mét 260 98.000 98.200
Thép Việt Nhật Ø 14 11.7 mét 190 139.000 139.200
Thép Việt Nhật Ø 16 11.7 mét 150 189.400 189.600
Thép Việt Nhật Ø 18 11.7 mét 115 247.400 247.600
Thép Việt Nhật Ø 20 11.7 mét 95 314.500 314.700
Thép Việt Nhật Ø 22 11.7 mét 76 387.000 387.200
Thép Việt Nhật Ø 25 11.7 mét 60 467.300 467.500
Thép Việt Nhật Ø 28 11.7 mét 48 608.000 608.300
Thép Việt Nhật Ø 32 11.7 mét 36 Gọi: 0934 862 292 821.900

Giá Thép Hoà Phát Hôm Nay – Giá Sắt Thép Xây Dựng Hoà Phát Từ Nhà Máygiá thép xây dựng hoà phát hôm nay

 

Chủng loại thép xây dựng ĐVT Số cây/ bó Hoà Phát CB3 Hoà Phát CB4
Thép cuộn Hoà Phát Ø 6 kg 9.550 9.550
Thép cuộn Hoà Phát Ø 8 kg 9.550 9.550
Thép Hoà Phát Ø 10 11.7 mét 384 65.300 73.000
Thép Hoà Phát Ø 12 11.7 mét 320 100.700 103.000
Thép Hoà Phát Ø 14 11.7 mét 222 138.500 141.300
Thép Hoà Phát Ø 16 11.7 mét 180 181.000 185.500
Thép Hoà Phát Ø 18 11.7 mét 138 239.500 243.500
Thép Hoà Phát Ø 20 11.7 mét 114 283.000 289.000
Thép Hoà Phát Ø 22 11.7 mét 90 Gọi: 0934 862 292 348.100
Thép Hoà Phát Ø 25 11.7 mét 72 Gọi: 0934 862 292 455.000
Thép Hoà Phát Ø 28 11.7 mét Gọi: 0934 862 292 573.200
Thép Hoà Phát Ø 32 11.7 mét Gọi: 0934 862 292 748.000

Giá Thép Việt Úc Hôm Nay – Giá Sắt Thép Xây Dựng Việt Úc Từ Nhà Máy

giá thép xây dựng việt úc

Chủng loại thép xây dựng ĐVT Giá Thép Việt Úc
Thép cuộn Việt Úc Ø 6 kg 10.550
Thép cuộn Việt Úc Ø 8 kg 10.550
Thép Việt Úc Ø 10 11.7 mét 73.000
Thép Việt Úc Ø 12 11.7 mét 103.000
Thép Việt Úc Ø 14 11.7 mét 141.000
Thép Việt Úc Ø 16 11.7 mét 185.000
Thép Việt Úc Ø 18 11.7 mét 232.800
Thép Việt Úc Ø 20 11.7 mét 288.900
Thép Việt Úc Ø 22 11.7 mét 347.500
Thép Việt Úc Ø 25 11.7 mét 454.800
Thép Việt Úc Ø 28 11.7 mét 572.900
Thép Việt Úc Ø 32 11.7 mét 747.300

 

Giá Thép Việt Mỹ Hôm Nay – Giá Sắt Thép Xây Dựng Việt Mỹ Cập Nhật Mới Nhất

giá thép xây dựng việt mỹ

Chủng loại thép xây dựng ĐVT Giá Thép Việt Mỹ
Thép cuộn Việt Mỹ Ø 6 kg 10.200
Thép cuộn Việt Mỹ Ø 8 kg 10.200
Thép Việt Mỹ Ø 10 11.7 mét 73.000
Thép Việt Mỹ Ø 12 11.7 mét 103.000
Thép Việt Mỹ Ø 14 11.7 mét 141.700
Thép Việt Mỹ Ø 16 11.7 mét 185.500
Thép Việt Mỹ Ø 18 11.7 mét 233.800
Thép Việt Mỹ Ø 20 11.7 mét 289.900
Thép Việt Mỹ Ø 22 11.7 mét 349.500
Thép Việt Mỹ Ø 25 11.7 mét 454.900
Thép Việt Mỹ Ø 28 11.7 mét 573.100
Thép Việt Mỹ Ø 32 11.7 mét 748.500

Giá Thép Việt Ý Hôm Nay – Cập Nhật Giá Sắt Thép Xây Dựng Việt Mỹ Từ Nhà Máy

giá thép việt ý hôm nay

Chủng loại thép xây dựng ĐVT Giá Thép Việt Ý
Thép cuộn Việt Ý Ø 6 kg 13.400
Thép cuộn Việt Ý Ø 8 kg 13.400
Thép Việt Ý Ø 10 11.7 mét 96.000
Thép Việt Ý Ø 12 11.7 mét 137.600
Thép Việt Ý Ø 14 11.7 mét 186.700
Thép Việt Ý Ø 16 11.7 mét 243.500
Thép Việt Ý Ø 18 11.7 mét 308.800
Thép Việt Ý Ø 20 11.7 mét 380.900
Thép Việt Ý Ø 22 11.7 mét 460.500
Thép Việt Ý Ø 25 11.7 mét 594.900
Thép Việt Ý Ø 28 11.7 mét 769.100
Thép Việt Ý Ø 32 11.7 mét 1.004.100

 

Giá Thép Việt Đức Hôm Nay – Cập Nhật Giá Sắt Thép Xây Dựng Việt Đức

giá thép việt đức hôm nay

Chủng loại thép xây dựng ĐVT Giá Thép Việt Đức
Thép cuộn Việt Đức Ø 6 kg 13.600
Thép cuộn Việt Đức Ø 8 kg 13.600
Thép Việt Đức Ø 10 11.7 mét 95.400
Thép Việt Đức Ø 12 11.7 mét 137.000
Thép Việt Đức Ø 14 11.7 mét 185.700
Thép Việt Đức Ø 16 11.7 mét 242.500
Thép Việt Đức Ø 18 11.7 mét 307.800
Thép Việt Đức Ø 20 11.7 mét 379.100
Thép Việt Đức Ø 22 11.7 mét 458.200
Thép Việt Đức Ø 25 11.7 mét 591.900
Thép Việt Đức Ø 28 11.7 mét 766.100
Thép Việt Đức Ø 32 11.7 mét 1.000.500

 

Mua sắt thép xây dựng ở đâu – Địa chỉ mua sắt thép xây dựng uy tín Toàn Quốc

➡  Sắt thép xây dựng là loại vật liệu xây dựng không thể thiếu và vô cùng quan trọng đối với mọi công trình xây dựng.

Từ đó nhu cầu lựa chọn loại thép xây dựng chất lượng cũng như tìm đơn vị cung cấp sắt thép xây dựng uy tín là vô cùng quan trọng.

Với đội ngũ CSKH chuyên nghiệp. Chúng tôi luôn luôn lắng nghe mọi yêu cầu và giải đáp kịp thời đến Quý Khách Hàng.

Hùng Phát làm việc kể cả ngày Lễ, Tết vẫn báo giá sắt thép xây dựng chính xác nhất. Vậy mong quý khách hàng cứ liên hệ cho chúng tôi khi có nhu cầu. Bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ hỗ trợ tư vấn kịp thời.

Hiện nay Giá sắt thép xây dựng 2022 hôm nay thay đổi từng ngày

Để có giá chính xác và nhanh nhất quý khách xin vui lòng liên hệ Hotline: 0934 862 292 (Ms Dung) để nhận được Giá Sắt Thép Xây Dựng Hôm Nay

Sản phẩm thép xây dựng chất lượng cao từ nhà máy, sắt xây dựng đầy đủ chứng từ CO, CQ. Hóa đơn chứng từ xuất sứ sắt thép xây dựng từ Nhà máy rõ ràng. Chất lượng luôn đi đầu!

😆  Đặc biệt, Chúng tôi luôn:

 • HOA HỒNG cho người giới thiệu đơn hàng sắt thép xây dựng.
 • Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT (10%) & Chi phí vận chuyển sắt thép xây dựng, vật tư tới công trình.
 • Giao hàng tận nơi, có xe tải lớn nhỏ giao hàng các tỉnh.
 • Phương thức thanh toán TIỀN MẶT – CHUYỂN KHOẢN

 ➡  Nội dung liên quan: Giá xà gồ xây dựng hôm nay mới nhất 💡

Hùng Phát – Địa chỉ phân phối sản xuất sắt thép xây dựng hàng đầu hiện nay

 • Công ty Hùng Phát với gần 15 năm thành lập và hoạt động tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận khu vực miền Nam, Tây Nam Bộ, Miền Trung Tây Nguyên.
 • Kho bãi chứa vật liệu xây dựng rộng rãi nên luôn có sẵn hàng tại kho ( đơn hàng sắt xây dựng cắt theo yêu cầu xin vui lòng liên hệ để biết thời gian chính xác ).
 • Đội ngũ xe ba gác, xe tải các loại lớn nhỏ, xe đầu kéo, xe chành luôn sẵn sàng vận chuyển vật tư đến công trình cho quý khách hàng kịp thời.
 • Ngoài ra chúng tôi còn phân phối, sản xuất và cung cấp Sắt thép xây dựng, Tôn lợp mái, Xà gồ, Thép hộp, Thép hình, Thép tấm… với đầy đủ kích cỡ, chủng loại của các Nhà máy tại Việt Nam.
 • Tham khảo thêm: Bảng giá thép ống tròn mạ kẽm
 • Hiện nay giá sắt thép xây dựng thay đổi lên xuống ?? theo ngày. Quý khách xin vui lòng liên hệ đến ☎️ Phòng Kinh doanh: 028.6682 9799 hoặc ? Hotline: 0934 862 292 (Zalo, Viber, iMess) của công ty để nhận được bảng giá mới nhất cập nhật ngay trong thời điểm quý khách gọi điện

Vậy sắt thép xây dựng là gì?

⭐⭐⭐⭐⭐ Sắt thép xây dựng hay còn được gọi là thép xây dựng – đây là sản phẩm được sản xuất phục vụ cho việc xây dựng các công trình: Nhà ở, cao ốc, nhà máy xí nghiệp, cầu đường, công trình thủy lợi… v.v… Đặc điểm chung của các loại sắt thép – thép xây dựng đó là khả năng chịu lực lớn, với độ bền cao.

Ưu điểm của kết cấu sắt thép xây dựng là gì?

⭐⭐⭐⭐⭐ Độ tin cậy và khả năng chịu lực cao.
⭐⭐⭐⭐⭐ Kết cấu thép nhẹ nhất trong số các kết cấu chịu lực.
⭐⭐⭐⭐⭐ Có tính công nghiệp hóa cao.
⭐⭐⭐⭐⭐ Tính cơ động trong vận chuyển và lắp ráp, kết cấu thép dễ dàng và nhanh chóng.
⭐⭐⭐⭐⭐ Không thấm nước, không thấm khí nên thích hợp cho những công trình bể chứa chất lỏng, cất khí. Điều này khó thực hiện đối với các vật liệu khác.

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Bài viết khác

giá thép xây dựng việt úc

Bảng Giá Thép VIỆT ÚC Hôm Nay 20/06/2024

NỘI DUNG CHÍNH 彡 Tổng hợp bảng giá sắt thép xây dựng hôm nay – Báo …

137 Bình luận

 1. xin giá nha ad

 2. Gởi báo giá sắt xd quí 1

 3. Cho mình xin giá sắt thép d6 đến d12 CB 300; d14 – d20 CB 500. Slg mình cần trên 1.000 tấn

 4. Xin gửi báo giá, 0944300022

 5. SDT 0846683386 có thể check qua Zalo cho mình nhé

 6. xin giá thép hòa phát săt xây dựng

 7. Xin giá thép việt úc phi 18 khoảng 2 tấn giao ở Thủ Đức. Quy cách đã gởi qua zalo nhé cty.

 8. Xin báo giá thép miền nam số lương khoảng 5 tấn. Công trình ở Thủ Đức

 9. Công trình tôi ở Thủ Đức cần 5 tấn thép việt nhật phi 20. Xin báo giá qua zalo.

 10. Tôi đang muốn mở cửa hàng sắt thép xây dựng ở Bình Thuận, xin quý Công ty tư vấn giúp tôi ạ.

 11. Xin giá thép xây dựng việt nhật. Công trình ở Hoc Môn tôi lấy khoảng 5 tấn. Báo giá qua zalo với ạ

 12. Chào quý công ty. Tôi cần báo giá thép Việt nhật số lượng khoảng 5 tấn phi 20

 13. Xin giá Thép Việt Nhật phi 18 và 20. Số lượng đã gởi qua email. Công trình tại Thủ Đức. Cảm ơn công ty

 14. Tôi cần 5 tấn Thép Việt Nhật phi 22. Xin giá qua email. Cảm ơn công ty.

 15. Mình cần 3 tấn Việt Nhật phi 18. Đã gởi quy cách qua email xin báo giá. Giao về Bà Điểm.

 16. Cho em xin giá Pomina SD 390 4 tấn ạ. Đã gởi số lượng qua Zalo.

 17. Xin giá 4 tấn Việt Nhật phi 18. Giao ở Bình Tân có tính vận chuyển ko? Xin giá qua email nhé.

 18. Tôi ở 7 Hiền cần 3 tấn Việt Nhât 18. Xin báo giá qua zalo. Cảm ơn Cty

 19. Tôi ở Hà Nội cần 3 tấn Thép Việt Nhật. Giao ở Đống Đa. Xin báo giá qua email.

 20. Chuẩn bị cất nhà , cho mình xin báo giá sắt xd .Rang Trần. 0898420968

 21. Tôi cần báo giá khoảng 750 tấn thép Pomina, địa điểm Dự án Mỹ Xuân_Bà Rịa Vũng Tàu.
  Cám ơn Công ty

 22. Báo giá 3 tấn sắt việt nhật ,giao ở vĩnh lộc a , bình chánh

 23. Toi o Tan Phu can 4 tan thep Viet Nhat tu phi 16 den 20. Xin bao gia qua email. Cam on cty

 24. Tôi ở Hà Nội cần 6 tấn Thép Việt Nhật từ phi 16 đến 32. Xin báo giá qua email. Cảm ơn công ty.

 25. Công trình tôi ở Thủ Đức cần khoảng 200 tấn Thép Việt Nhật từ phi 10 đến phi 32. Xin công ty báo giá qua email hoặc zalo.

 26. Nhà tôi ở Tân Phú sắp xây dựng cần khoảng 6 tấn thép Pomina. Xin báo giá qua email. Cảm ơn Cty.

 27. Tôi cần thép Việt Nhật từ phi 10 đến 18. Xin cty gởi qua email hoặc zalo. Cảm ơn

 28. 来了一次又一次,总是情不自已!

 29. cho mình xin giá của sắt hộp ạ

 30. 没玩过博客,认真学习学习!

 31. Tôi cần 5 Tấn Thép Việt Nhật giá tốt. Tôi đã gởi yêu cầu qua email. Xin cty báo giá.
  Cảm ơn

 32. Mình cần 500 cây Việt Nhật phi 16 giao ở Bình Tân ạ. Xin chị Dung báo giá qua Zalo ạ. Cảm ơn Cty.

 33. MINH CÓ 100 TẤN THÉP ,XIN GIA TỐT

 34. 100 tấn thép báo giá tốt

 35. Bên em cần:
  1. Thép hình I 100 – dài 6 mét: khoảng 500 cây
  2. Thép hình I 100 – dài 6 mét: khoảng 100 cây
  Nhờ Chị báo giá & cho rõ quy cách giúp bên em ah .

 36. Tôi cần 5 tấn Việt Nhật giao ở Thủ Đức. Báo giá qua email ạ. Cảm ơn chị Dung.

 37. Cho minh xin gia pomina khoang 30 tan

 38. Cho mình xin giá thép Miền Nam
  D6,8,10,12,14,16,18,20,22,25, kẽm 1 ly, thép tấm.

 39. Cho mình giá thép miền nam
  Phi 6: 120kg
  Phi 8: 500kg
  Phi 10: 120 cây
  Phi 12: 70 cây
  Phi 14 : 15 cây
  Phi 16: 60 cây
  Xà gồ:
  – 40*80(1.8 ly): 50 cây
  -60*120(1.8 ly): 30 cây
  Dây kẽm buộc: 80kg
  Tai dê:
  (12*22): 1300 cây
  (12*12): 800 cây
  (12*18): 400 cây

 40. cho mình giá sắt 6 8 10 12 14hiênj tại đi

 41. Mình cần báo giá cho đơn hàng này, xin cho giá hàng về bình dương:

 42. Toi can 15 Tan thep phi 22 de xay dung. Xin bao gia qua email. Cam on chi Dung.

 43. Chào Anh/Chị. Em bên mayxaydungtudong.com muốn trao đổi back link với website của anh/chị. Nếu được anh chị nt qua facebook cho em. Em cảm ơn

 44. Cho mình báo giá cập nhật mới nhất nhé

 45. Tôi chuẩn bị làm hàng rào quanh khu đất rộng 60.000m2 và nhà để xe 900m2. Xin gửi giá sắt chính xác qua email giúp…Xin cám ơn

 46. Cong trinh Toi o Binh Tan. Can 100 bo sat Viet Nhat Phi 16. 200 Cuon Phi 6. Xin gia qua email.

 47. 25×50 1ly giá nhiu cây z a

 48. Cho em hỏi sắc họp ma kem 30 ×60 1ly giá nhiu cây z a

 49. Toi co cong trinh o Quan 9. Can khoang 15 Tan Thep Pomina. Xin gia tot nhat qua email. Cam on Quy Cty.

 50. Toi sap xay Biet Thu o Binh Tan. Gan Huong Lo 3. Xin Cty bao gia thep Viet Nhat tot nhat. Cam on.

 51. Toi sap xay dung Khach San tai Phu Nhuan. Xin gia thep xay dung Viet Nhat qua email hoac phone. Cam on quy cong ty.

 52. Toi o Nha Be muon lam dai ly Thep ve ban le. Xin Quy Cty ho tro cho toi.
  Chan thanh cam on.

 53. Chao chi Dung. Toi can khoang 25 tan Thep Viet Nhat giao tai cong trinh o Vung Tau. Xin bao gia qua email. Cam on.

 54. Toi can 3 Tan Thep Viet Nhat de xay Biet Thu. Xin bao gia qua email. Cam on Cty 🙂

 55. Toi co cua hang o Vinh Loc. Can gia ve ban le. Xin bao gia qua email. Cam on Cty.

 56. Tôi ở lâm đồng (bảo lộc ) tôi mua số lượng bao nhiêu THÌ cty vận chuyển ạ . xin cảm ơn

 57. Toi can 3 Tan thep Mien Nam giao tai Long An. Xin gia qua email. Cam on.

 58. Toi can 10 Tan Thep Viet Uc. Xin goi gia qua email. Cong trinh giao Long An.
  Cam on Cty.

 59. nguyễn văn Cường

  – cho mình giá xà gồ( 50x100x1,2x6m )giá bao nhiêu 1cay.
  – xà gồ 50x100x1,2x6m) giá bao nhiêu 1cay
  – tôn lấy sáng 3 lớp giá bao nhiêu 1m.
  – tôn màu nhớt 1,5 giá bao nhiêu 1m

 60. dear admin
  cho mình xin cái giá để cấp công trình gần đó
  gửi vào mail : [email protected]

 61. minh xem tren wed sao chi thay gia sat vuongma ko thay gia sat tron vs sat v an

 62. Cho xin bảng giá tất cả các loại trong tháng 4 giùm với giá đại lý e bên cần giờ nhé gửi vào Mail [email protected] cảm ơn nhiều

 63. Cho xin báo giá mới nhất thép Việt Nhật

 64. Toi can 10 Tan Thep Viet Nhat giao tai Duc Hoa Long An. Xin goi gia qua email.

 65. Toi co Cong Trinh o Quan 2 can thep Mien Nam. Xin bao gia qua email. Cam on.

 66. Nha toi o Bien Hoa Dong Nai. Can 2 tan thep Mien Nam. Cty co van chuyen tan noi ko? Xin goi gia qua email. Cam on!

 67. Toi co Cua Hang VLXD o Binh Thuan. Muon hop tac voi Cong ty. Xin goi bang gia qua email.

 68. Toi xay nha o Vung Tau. Cong ty co van chuyen ko nhi? Cho toi xin gia thep Viet Nhat qua email. Cam on

 69. Toi sap xay Khach San o Quan 7. Can gia thep Viet Nhat. Xin chi Dung goi gia qua email. Cam on 🙂

 70. Toi muon hoi gia thep Hoa Phat hom nay. Xin bao gia qua email ah 🙂

 71. Tôi ở Ninh Thuận, tôi có cửa hàng vlxd nếu anh muốn hợp tác làm ăn. thì chúng ta cũng làm.

 72. tôi đang sống tại xã Tân Bình Thạnh huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang ( cách tp.HCM khoảng 70km ). muốn mua sắt phi 6 – 150kg, phi 8 – 300kg, phi 10- 45 cây, phi 12 – 115 cây, phi 14 – 3 cây . Giá + phí vận chuyển.

 73. tôi ở xã tân bình thạnh huyện chợ gạo, tôi mua khoảng 1,5 tấn – 2 tấn sắt, Cty có vận chuyển đến nơi tôi ở không.

 74. Kiều Hoàng Hiến

  Công trình Nhà xưởng + hàng rào tại KCN Xuyên Á. Đề nghị báo giá VC đến chân công trình thép Pomina từ fi6-fi18.

 75. Xin hỏi có chuyển hàng về Ninh Thuận không? Nếu có thì cho tôi xin báo giá email [email protected]

 76. địa chỉ cty ở đâu nhỉ

 77. báo giá thép giùm em. 0973562471, em giới thiệu

 78. Tôi ở Tri Tôn, an giang. Nếu tôi mua hàng Cty có vận chuyển đến nơi tôi ở k

 79. Giá thép hôm nay bao nhiêu vậy anh em

 80. Bao gia thep Mien Nam gium toi qua email. Cong Trinh o Quan 7. Cam on cty.

 81. Cho tôi xin giá Thép Hòa Phát. Công Trình giao ở Bình Tân. Gởi bảng giá quá email giùm tôi nhé. Cảm ơn quý Công ty:)

 82. Cho toi xin gia thep Viet Nhat. Cong trinh o Quan 6. Cam on!

 83. Xin chào
  A/c nào muốn tham khảo giá sắt thép hôm nay xin vui lòng gọi vào số hotline 0934862292
  A/c nào có số lượng thực tế rồi vui lòng gửi qua Mail : [email protected] chúng tôi sẽ báo giá cho quy khách nhanh nhất có thể
  Chân thành cảm ơn – Thân chào

 84. Toi o Long An. Cho toi xin gia Thep Viet Nhat qua Mail nhe 🙂

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *