Thứ Tư , Tháng Năm 29 2024

Giá sắt thép xây dựng hôm nay mới nhất 29/05/2024

Giá sắt thép xây dựng, giá thép xây dựng hôm nay được Chúng tôi – Nhà phân phối sắt thép xây dựng Cấp 1 Hùng Phát là nhà Cung Cấp Chính Thức của các Đơn vị sản xuất thép xây dựng hàng đầu Việt Nam như: thép xây dựng Hoà Phát, thép xây dựng Pomina, thép xây dựng Việt Nhật, thép xây dựng Việt Úc, thép xây dựng Việt Mỹ, thép Việt Đức, thép Việt Ý, thép xây dựng Trung Quốc… đủ tất cả các phi, sắt xây dựng cắt theo yêu cầu quy cách.

Công ty chúng tôi xin gửi bảng báo giá sắt thép xây dựng 29/05/2024 mới nhất từ nhà máy để Quý Khách hàng tham khảo:

giá sắt thép xây dựng hôm nay

 彡 Tổng hợp bảng giá sắt thép xây dựng hôm nay – Báo giá sắt xây dựng mới nhất

Giá Thép Miền Nam Hôm Nay – Giá Sắt Thép Xây Dựng Miền Nam Cập Nhật

giá thép miền nam

Chủng loại thép xây dựng ĐVT Số cây/ bó Giá Thép Miền Nam
Thép cuộn Miền Nam Ø 6 kg 10.940
Thép cuộn Miền Nam Ø 8 kg 10.890
Thép Miền Nam Ø 10 11.7 mét 350 84.100
Thép Miền Nam Ø 12 11.7 mét 250 132.700
Thép Miền Nam Ø 14 11.7 mét 180 183.00
Thép Miền Nam Ø 16 11.7 mét 140 237.900
Thép Miền Nam Ø 18 11.7 mét 110 298.00
Thép Miền Nam Ø 20 11.7 mét 90 368.700
Thép Miền Nam Ø 22 11.7 mét 70 446.000
Thép Miền Nam Ø 25 11.7 mét 58 581.600
Thép Miền Nam Ø 28 11.7 mét 45 Gọi: 0934 862 292
Thép Miền Nam Ø 32 11.7 mét 35 Gọi: 0934 862 292

Giá Thép Pomina Hôm Nay – Báo Giá Sắt Thép Xây Dựng Pomina

giá sắt thép pomina hôm nay

Chủng loại thép xây dựng ĐVT Số cây/ bó SD295/CB300
CB400
Thép cuộn Pomina Ø 6 kg   12.940 12.940
Thép cuộn Pomina Ø 8 kg   12.990 12.990
Thép Pomina Ø 10 11.7 mét 230 86.100 88.100
Thép Pomina Ø 12 11.7 mét 200 134.700 136.700
Thép Pomina Ø 14 11.7 mét 140 185.00 187.00
Thép Pomina Ø 16 11.7 mét 120 239.900 241.900
Thép Pomina Ø 18 11.7 mét 100 300.00 302.00
Thép Pomina Ø 20 11.7 mét 80 370.700 372.700
Thép Pomina Ø 22 11.7 mét 60 448.000 450.000
Thép Pomina Ø 25 11.7 mét 50 583.600 585.600
Thép Pomina Ø 28 11.7 mét 40 Gọi: 0934 862 292 Gọi: 0934 862 292
Thép Pomina Ø 32 11.7 mét 30 Gọi: 0934 862 292 Gọi: 0934 862 292

 

Giá Thép Việt Nhật Hôm Nay – Giá Sắt Thép Xây Dựng Việt Nhật Mới Nhất

giá thép xây dựng việt nhật

Chủng loại thép xây dựng ĐVT Số cây/ bó Việt Nhât CB3 Việt Nhật CB4
Thép cuộn Việt Nhật Ø 6 kg   14.420 14.420
Thép cuộn Việt Nhật Ø 8 kg   14.420 14.420
Thép Việt Nhật Ø 10 11.7 mét 300 75.100 75.300
Thép Việt Nhật Ø 12 11.7 mét 260 98.000 98.200
Thép Việt Nhật Ø 14 11.7 mét 190 139.000 139.200
Thép Việt Nhật Ø 16 11.7 mét 150 189.400 189.600
Thép Việt Nhật Ø 18 11.7 mét 115 247.400 247.600
Thép Việt Nhật Ø 20 11.7 mét 95 314.500 314.700
Thép Việt Nhật Ø 22 11.7 mét 76 387.000 387.200
Thép Việt Nhật Ø 25 11.7 mét 60 467.300 467.500
Thép Việt Nhật Ø 28 11.7 mét 48 608.000 608.300
Thép Việt Nhật Ø 32 11.7 mét 36 Gọi: 0934 862 292 821.900

Giá Thép Hoà Phát Hôm Nay – Giá Sắt Thép Xây Dựng Hoà Phát Từ Nhà Máygiá thép xây dựng hoà phát hôm nay

 

Chủng loại thép xây dựng ĐVT Số cây/ bó Hoà Phát CB3 Hoà Phát CB4
Thép cuộn Hoà Phát Ø 6 kg 9.550 9.550
Thép cuộn Hoà Phát Ø 8 kg 9.550 9.550
Thép Hoà Phát Ø 10 11.7 mét 384 65.300 73.000
Thép Hoà Phát Ø 12 11.7 mét 320 100.700 103.000
Thép Hoà Phát Ø 14 11.7 mét 222 138.500 141.300
Thép Hoà Phát Ø 16 11.7 mét 180 181.000 185.500
Thép Hoà Phát Ø 18 11.7 mét 138 239.500 243.500
Thép Hoà Phát Ø 20 11.7 mét 114 283.000 289.000
Thép Hoà Phát Ø 22 11.7 mét 90 Gọi: 0934 862 292 348.100
Thép Hoà Phát Ø 25 11.7 mét 72 Gọi: 0934 862 292 455.000
Thép Hoà Phát Ø 28 11.7 mét Gọi: 0934 862 292 573.200
Thép Hoà Phát Ø 32 11.7 mét Gọi: 0934 862 292 748.000

Giá Thép Việt Úc Hôm Nay – Giá Sắt Thép Xây Dựng Việt Úc Từ Nhà Máy

giá thép xây dựng việt úc

Chủng loại thép xây dựng ĐVT Giá Thép Việt Úc
Thép cuộn Việt Úc Ø 6 kg 10.550
Thép cuộn Việt Úc Ø 8 kg 10.550
Thép Việt Úc Ø 10 11.7 mét 73.000
Thép Việt Úc Ø 12 11.7 mét 103.000
Thép Việt Úc Ø 14 11.7 mét 141.000
Thép Việt Úc Ø 16 11.7 mét 185.000
Thép Việt Úc Ø 18 11.7 mét 232.800
Thép Việt Úc Ø 20 11.7 mét 288.900
Thép Việt Úc Ø 22 11.7 mét 347.500
Thép Việt Úc Ø 25 11.7 mét 454.800
Thép Việt Úc Ø 28 11.7 mét 572.900
Thép Việt Úc Ø 32 11.7 mét 747.300

 

Giá Thép Việt Mỹ Hôm Nay – Giá Sắt Thép Xây Dựng Việt Mỹ Cập Nhật Mới Nhất

giá thép xây dựng việt mỹ

Chủng loại thép xây dựng ĐVT Giá Thép Việt Mỹ
Thép cuộn Việt Mỹ Ø 6 kg 10.200
Thép cuộn Việt Mỹ Ø 8 kg 10.200
Thép Việt Mỹ Ø 10 11.7 mét 73.000
Thép Việt Mỹ Ø 12 11.7 mét 103.000
Thép Việt Mỹ Ø 14 11.7 mét 141.700
Thép Việt Mỹ Ø 16 11.7 mét 185.500
Thép Việt Mỹ Ø 18 11.7 mét 233.800
Thép Việt Mỹ Ø 20 11.7 mét 289.900
Thép Việt Mỹ Ø 22 11.7 mét 349.500
Thép Việt Mỹ Ø 25 11.7 mét 454.900
Thép Việt Mỹ Ø 28 11.7 mét 573.100
Thép Việt Mỹ Ø 32 11.7 mét 748.500

Giá Thép Việt Ý Hôm Nay – Cập Nhật Giá Sắt Thép Xây Dựng Việt Mỹ Từ Nhà Máy

giá thép việt ý hôm nay

Chủng loại thép xây dựng ĐVT Giá Thép Việt Ý
Thép cuộn Việt Ý Ø 6 kg 13.400
Thép cuộn Việt Ý Ø 8 kg 13.400
Thép Việt Ý Ø 10 11.7 mét 96.000
Thép Việt Ý Ø 12 11.7 mét 137.600
Thép Việt Ý Ø 14 11.7 mét 186.700
Thép Việt Ý Ø 16 11.7 mét 243.500
Thép Việt Ý Ø 18 11.7 mét 308.800
Thép Việt Ý Ø 20 11.7 mét 380.900
Thép Việt Ý Ø 22 11.7 mét 460.500
Thép Việt Ý Ø 25 11.7 mét 594.900
Thép Việt Ý Ø 28 11.7 mét 769.100
Thép Việt Ý Ø 32 11.7 mét 1.004.100

 

Giá Thép Việt Đức Hôm Nay – Cập Nhật Giá Sắt Thép Xây Dựng Việt Đức

giá thép việt đức hôm nay

Chủng loại thép xây dựng ĐVT Giá Thép Việt Đức
Thép cuộn Việt Đức Ø 6 kg 13.600
Thép cuộn Việt Đức Ø 8 kg 13.600
Thép Việt Đức Ø 10 11.7 mét 95.400
Thép Việt Đức Ø 12 11.7 mét 137.000
Thép Việt Đức Ø 14 11.7 mét 185.700
Thép Việt Đức Ø 16 11.7 mét 242.500
Thép Việt Đức Ø 18 11.7 mét 307.800
Thép Việt Đức Ø 20 11.7 mét 379.100
Thép Việt Đức Ø 22 11.7 mét 458.200
Thép Việt Đức Ø 25 11.7 mét 591.900
Thép Việt Đức Ø 28 11.7 mét 766.100
Thép Việt Đức Ø 32 11.7 mét 1.000.500

 

Mua sắt thép xây dựng ở đâu – Địa chỉ mua sắt thép xây dựng uy tín Toàn Quốc

➡  Sắt thép xây dựng là loại vật liệu xây dựng không thể thiếu và vô cùng quan trọng đối với mọi công trình xây dựng.

Từ đó nhu cầu lựa chọn loại thép xây dựng chất lượng cũng như tìm đơn vị cung cấp sắt thép xây dựng uy tín là vô cùng quan trọng.

Với đội ngũ CSKH chuyên nghiệp. Chúng tôi luôn luôn lắng nghe mọi yêu cầu và giải đáp kịp thời đến Quý Khách Hàng.

Hùng Phát làm việc kể cả ngày Lễ, Tết vẫn báo giá sắt thép xây dựng chính xác nhất. Vậy mong quý khách hàng cứ liên hệ cho chúng tôi khi có nhu cầu. Bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ hỗ trợ tư vấn kịp thời.

Hiện nay Giá sắt thép xây dựng hôm nay thay đổi từng ngày 29/05/2024

Để có giá chính xác và nhanh nhất quý khách xin vui lòng liên hệ Hotline: 0934 862 292 (Ms Dung) để nhận được Giá Sắt Thép Xây Dựng Hôm Nay

Sản phẩm thép xây dựng chất lượng cao từ nhà máy, sắt xây dựng đầy đủ chứng từ CO, CQ. Hóa đơn chứng từ xuất sứ sắt thép xây dựng từ Nhà máy rõ ràng. Chất lượng luôn đi đầu!

😆  Đặc biệt, Chúng tôi luôn:

  • HOA HỒNG cho người giới thiệu đơn hàng sắt thép xây dựng.
  • Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT (10%) & Chi phí vận chuyển sắt thép xây dựng, vật tư tới công trình.
  • Giao hàng tận nơi, có xe tải lớn nhỏ giao hàng các tỉnh.
  • Phương thức thanh toán TIỀN MẶT – CHUYỂN KHOẢN

 ➡  Nội dung liên quan: Giá xà gồ xây dựng hôm nay mới nhất 💡

Hùng Phát – Địa chỉ phân phối sản xuất sắt thép xây dựng hàng đầu hiện nay

  • Công ty Hùng Phát với gần 15 năm thành lập và hoạt động tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận khu vực miền Nam, Tây Nam Bộ, Miền Trung Tây Nguyên.
  • Kho bãi chứa vật liệu xây dựng rộng rãi nên luôn có sẵn hàng tại kho ( đơn hàng sắt xây dựng cắt theo yêu cầu xin vui lòng liên hệ để biết thời gian chính xác ).
  • Đội ngũ xe ba gác, xe tải các loại lớn nhỏ, xe đầu kéo, xe chành luôn sẵn sàng vận chuyển vật tư đến công trình cho quý khách hàng kịp thời.
  • Ngoài ra chúng tôi còn phân phối, sản xuất và cung cấp Sắt thép xây dựng, Tôn lợp mái, Xà gồ, Thép hộp, Thép hình, Thép tấm… với đầy đủ kích cỡ, chủng loại của các Nhà máy tại Việt Nam.
  • Tham khảo thêm: Bảng giá thép ống tròn mạ kẽm
  • Hiện nay giá sắt thép xây dựng thay đổi lên xuống ?? theo ngày. Quý khách xin vui lòng liên hệ đến ☎️ Phòng Kinh doanh: 028.6682 9799 hoặc ? Hotline: 0934 862 292 (Zalo, Viber, iMess) của công ty để nhận được bảng giá mới nhất cập nhật ngay trong thời điểm quý khách gọi điện

Vậy sắt thép xây dựng là gì?

⭐⭐⭐⭐⭐ Sắt thép xây dựng hay còn được gọi là thép xây dựng – đây là sản phẩm được sản xuất phục vụ cho việc xây dựng các công trình: Nhà ở, cao ốc, nhà máy xí nghiệp, cầu đường, công trình thủy lợi… v.v… Đặc điểm chung của các loại sắt thép – thép xây dựng đó là khả năng chịu lực lớn, với độ bền cao.

Ưu điểm của kết cấu sắt thép xây dựng là gì?

⭐⭐⭐⭐⭐ Độ tin cậy và khả năng chịu lực cao.
⭐⭐⭐⭐⭐ Kết cấu thép nhẹ nhất trong số các kết cấu chịu lực.
⭐⭐⭐⭐⭐ Có tính công nghiệp hóa cao.
⭐⭐⭐⭐⭐ Tính cơ động trong vận chuyển và lắp ráp, kết cấu thép dễ dàng và nhanh chóng.
⭐⭐⭐⭐⭐ Không thấm nước, không thấm khí nên thích hợp cho những công trình bể chứa chất lỏng, cất khí. Điều này khó thực hiện đối với các vật liệu khác.

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết

Bài viết khác

Bảng Giá Thép POMINA Hôm Nay 29/05/2024

NỘI DUNG CHÍNH 彡 Tổng hợp bảng giá sắt thép xây dựng hôm nay – Báo …

Theo dõi
Thông báo của
guest

137 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
pham anh quoc
pham anh quoc
2 năm trước

xin giá nha ad

admin
2 năm trước
Trả lời  pham anh quoc

dạ, a/c vui lòng cho e xin sdt zalo bên e gửi bảng báo giá qua ạ

Quang
Quang
2 năm trước

Gởi báo giá sắt xd quí 1

admin
2 năm trước
Trả lời  Quang

dạ, a vui lòng check mail gùm e ạ

Phương Thảo
Phương Thảo
2 năm trước

Cho mình xin giá sắt thép d6 đến d12 CB 300; d14 – d20 CB 500. Slg mình cần trên 1.000 tấn

admin
2 năm trước
Trả lời  Phương Thảo

dạ, a/c vui lòng check mail gùm e ạ

Lâm trường chinh
Lâm trường chinh
3 năm trước

Xin gửi báo giá, 0944300022

admin
3 năm trước

vui lòng a check zalo gùm e ạ

Phạm duy Hưng
Phạm duy Hưng
3 năm trước

SDT 0846683386 có thể check qua Zalo cho mình nhé

admin
3 năm trước
Trả lời  Phạm duy Hưng

dạ , a vui lòng check zalo gùm e

Phạm duy Hưng
Phạm duy Hưng
3 năm trước

xin giá thép hòa phát săt xây dựng

admin
3 năm trước
Trả lời  Phạm duy Hưng

dạ , a vui lòng check mail gùm e

Thành Loan
Thành Loan
3 năm trước

Xin giá thép việt úc phi 18 khoảng 2 tấn giao ở Thủ Đức. Quy cách đã gởi qua zalo nhé cty.

admin
3 năm trước
Trả lời  Thành Loan

xin chào quý khách , cảm ơn quý khách đã quan tâm về wedsite chúng tôi , chúng tôi đã gửi bảng giá qua Gmail của quý khách rồi ạ , rất mong được sự hợp tác của quý khách hàng

Gia Tuấn
Gia Tuấn
3 năm trước

Xin báo giá thép miền nam số lương khoảng 5 tấn. Công trình ở Thủ Đức

admin
3 năm trước
Trả lời  Gia Tuấn

xin chào quý khách , cảm ơn quý khách đã quan tâm về wedsite chúng tôi , chúng tôi đã gửi bảng giá qua Gmail của quý khách rồi ạ , rất mong được sự hợp tác của quý khách hàng

Tấn Đạt
Tấn Đạt
3 năm trước

Công trình tôi ở Thủ Đức cần 5 tấn thép việt nhật phi 20. Xin báo giá qua zalo.

admin
3 năm trước
Trả lời  Tấn Đạt

xin chào quý khách , cảm ơn quý khách đã quan tâm về wedsite chúng tôi , chúng tôi đã gửi bảng giá qua Gmail của quý khách rồi ạ , rất mong được sự hợp tác của quý khách hàng

Bình Nguyên
Bình Nguyên
3 năm trước

Tôi đang muốn mở cửa hàng sắt thép xây dựng ở Bình Thuận, xin quý Công ty tư vấn giúp tôi ạ.

admin
3 năm trước
Trả lời  Bình Nguyên

xin chào quý khách , cảm ơn quý khách đã quan tâm về wedsite chúng tôi , chúng tôi đã gửi bảng giá qua zalo của quý khách rồi ạ , rất mong được sự hợp tác của quý khách hàng

Quốc
Quốc
3 năm trước

Xin giá thép xây dựng việt nhật. Công trình ở Hoc Môn tôi lấy khoảng 5 tấn. Báo giá qua zalo với ạ

Tấn Thành
Tấn Thành
3 năm trước

Chào quý công ty. Tôi cần báo giá thép Việt nhật số lượng khoảng 5 tấn phi 20

admin
3 năm trước
Trả lời  Tấn Thành

xin chào quý khách. bộ phận kd đã báo giá cho quý khách qua mail , a/c vui lòng check mail gùm e ạ

Huỳnh Ngữ
Huỳnh Ngữ
3 năm trước

Xin giá Thép Việt Nhật phi 18 và 20. Số lượng đã gởi qua email. Công trình tại Thủ Đức. Cảm ơn công ty

admin
3 năm trước
Trả lời  Huỳnh Ngữ

dạ. a/c vui lòng check mail gùm e ạ

Minh Nguyên
Minh Nguyên
3 năm trước

Tôi cần 5 tấn Thép Việt Nhật phi 22. Xin giá qua email. Cảm ơn công ty.

admin
3 năm trước
Trả lời  Minh Nguyên

xin chào a/c chúng tôi đã nhận được đơn yêu cầu báo giá của quý khách , quý khách vui lòng check mail gùm chúng tôi ạ

Thành Luân
Thành Luân
4 năm trước

Mình cần 3 tấn Việt Nhật phi 18. Đã gởi quy cách qua email xin báo giá. Giao về Bà Điểm.

admin
4 năm trước
Trả lời  Thành Luân

dạ , a/c vui lòng check mail gùm e ạ , rất vui được phục vụ quý khách hàng trong thời gian qua

Kim Chi
Kim Chi
4 năm trước

Cho em xin giá Pomina SD 390 4 tấn ạ. Đã gởi số lượng qua Zalo.

admin
4 năm trước
Trả lời  Kim Chi

dạ , a/c vui lòng check mail gùm e

Minh Tú
Minh Tú
4 năm trước

Xin giá 4 tấn Việt Nhật phi 18. Giao ở Bình Tân có tính vận chuyển ko? Xin giá qua email nhé.

admin
4 năm trước
Trả lời  Minh Tú

xin chào , a/c vui lòng check mail gùm e , cảm ơn quý khách hàng luôn đồng hành cùng chúng tôi

A Đạt
A Đạt
4 năm trước

Tôi ở 7 Hiền cần 3 tấn Việt Nhât 18. Xin báo giá qua zalo. Cảm ơn Cty

admin
4 năm trước
Trả lời  A Đạt

xin chào , a/c vui lòng check mail gùm e , cảm ơn quý khách hàng luôn đồng hành cùng chúng tôi

Thành
Thành
4 năm trước

Tôi ở Hà Nội cần 3 tấn Thép Việt Nhật. Giao ở Đống Đa. Xin báo giá qua email.

admin
4 năm trước
Trả lời  Thành

xin chào quý khách hàng , quý khách vui lòng check mail gùm e

Rạng Trần
Rạng Trần
4 năm trước

Chuẩn bị cất nhà , cho mình xin báo giá sắt xd .Rang Trần. 0898420968

admin
4 năm trước
Trả lời  Rạng Trần

a/c vui lòng check ib zalo gùm e

Vinh
Vinh
4 năm trước

Tôi cần báo giá khoảng 750 tấn thép Pomina, địa điểm Dự án Mỹ Xuân_Bà Rịa Vũng Tàu.
Cám ơn Công ty

admin
4 năm trước
Trả lời  Vinh

A/C VUI LÒNG GỬI ĐƠN HÀNG VÀO SDT NÀY GÙM E 0934862292

Khanh
Khanh
4 năm trước

Báo giá 3 tấn sắt việt nhật ,giao ở vĩnh lộc a , bình chánh

admin
4 năm trước
Trả lời  Khanh

chao a , a vui long check ib gum e

Viet Duc
Viet Duc
4 năm trước

Toi o Tan Phu can 4 tan thep Viet Nhat tu phi 16 den 20. Xin bao gia qua email. Cam on cty

亚博体育官网
4 năm trước

不赖!真的不赖!

Nguyễn Chiến
Nguyễn Chiến
4 năm trước

Tôi ở Hà Nội cần 6 tấn Thép Việt Nhật từ phi 16 đến 32. Xin báo giá qua email. Cảm ơn công ty.

admin
4 năm trước
Trả lời  Nguyễn Chiến

XIN CHÀO , a vui lòng check mail gùm e ạ

Đức Phúc
Đức Phúc
4 năm trước

Công trình tôi ở Thủ Đức cần khoảng 200 tấn Thép Việt Nhật từ phi 10 đến phi 32. Xin công ty báo giá qua email hoặc zalo.

admin
4 năm trước
Trả lời  Đức Phúc

xin chào a Phúc , A check mail gùm e ạ

Tấn Tri
Tấn Tri
4 năm trước

Nhà tôi ở Tân Phú sắp xây dựng cần khoảng 6 tấn thép Pomina. Xin báo giá qua email. Cảm ơn Cty.

admin
4 năm trước
Trả lời  Tấn Tri

xin chào quý khách , a/c vui lòng check gmail gùm e ạ

Quang Dũng
Quang Dũng
4 năm trước

Tôi cần thép Việt Nhật từ phi 10 đến 18. Xin cty gởi qua email hoặc zalo. Cảm ơn

www.mayileju.com
4 năm trước

来了一次又一次,总是情不自已!

thảo vy
thảo vy
5 năm trước

cho mình xin giá của sắt hộp ạ

admin
5 năm trước
Trả lời  thảo vy

dạ, giá sắt hộp hôm nay là : 17.500/ kg ạ

137
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x